Leerlingen

De Bazuin schenkt veel aandacht aan haar jeugd en startende volwassenen om een continue groei en doorstroming in het orkest te waarborgen. Het samen maken van muziek is een leuke, zinvolle, leerzame en gezellige hobby. Om jeugd en startende volwassenen zich zo goed mogelijk te laten ontwikkelen zijn er naast het lidmaatschap bij De Bazuin muzieklessen nodig. Dit kan via Muziekpunt Gorinchem (http://www.muziekpunt.nl), Muziekschool Gorinchem of privé gekwalificeerde docenten. Voor leden zijn er volop mogelijkheden tot gratis bruikleen van een instrument bij De Bazuin.

Op woensdagavond is de repetitie van het Leerlingenorkest van 18.30u tot 19.45u. Er wordt vooral goed in het gehoor liggende muziek gespeeld. Leerlingen van het Leerlingenorkest stromen uiteindelijk door naar de Harmonie. Regelmatig spelen het Leerlingenorkest en de Harmonie ook samen, zoals tijdens het jaarlijkse Voorjaarsconcert, Najaarsconcert, Kerstconcert en het Winterconcert.

Dirigent bij de jeugdorkesten: Sterre van Wijgerden

Naast musiceren en optredens worden er ook op niet-muzikaal gebied activiteiten ondernomen, zoals gezamenlijk Sinterklaas vieren, een gezellige avond en een muziekweekend. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met jeugdzaken@debazuin-gorinchem.nl

Dit alles vindt plaats in ons fraaie eigen gebouw De Harmonie aan de Dalemwal 15d te Gorinchem. Kom gerust eens kijken of meespelen!