Leerlingen

De Bazuin schenkt veel aandacht aan haar jeugd en startende volwassenen om een continue groei en doorstroming in het orkest te waarborgen. Het samen maken van muziek is een leuke, zinvolle, leerzame en gezellige hobby. Om jeugd en startende volwassenen zich zo goed mogelijk te laten ontwikkelen zijn er naast het lidmaatschap bij De Bazuin muzieklessen nodig. Dit kan via Muziekpunt Gorinchem (http://www.muziekpunt.nl), Muziekschool Gorinchem of privé gekwalificeerde docenten. Voor leden zijn er volop mogelijkheden tot gratis bruikleen van een instrument bij De Bazuin.

Op woensdagavond is de repetitie van het Leerlingenorkest van 18.30u tot 19.45u. Er wordt vooral goed in het gehoor liggende muziek gespeeld. Leerlingen van het Leerlingenorkest stromen uiteindelijk door naar de Harmonie. Regelmatig spelen het Leerlingenorkest en de Harmonie ook samen, zoals tijdens het jaarlijkse Voorjaarsconcert, Najaarsconcert, Kerstconcert en het Winterconcert.

Naast musiceren en optredens worden er ook op niet-muzikaal gebied activiteiten ondernomen, zoals gezamenlijk Sinterklaas vieren, een gezellige avond en een muziekweekend. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met jeugdzaken@debazuin-gorinchem.nl. Kom gerust eens kijken of meespelen!

Dirigent van het Leerlingenorkest: Sterre van Wijgerden

“Muziek is waar mijn hart ligt. Ik ben afstuderende aan de opleiding Docent Muziek aan het Utrechtse Conservatorium. Dirigeren vind ik een prachtig vak, op dit moment sta ik dan ook voor het leerlingenorkest De Bazuin te Gorinchem. Ook geniet ik enorm van mijn baan als muziekdocent op het Lyceum Oudehoven te Gorinchem. Hiernaast treed ik regelmatig op als zangeres in verschillende bands, waaronder 4tune. In mijn vrije tijd speel ik mee in het harmonieorkest De Bazuin en zing ik in koren.

Ik vind het belangrijk om mijn muziekleerlingen het enthousiasme en het plezier voor muziek te laten ervaren en mee te geven. De nieuwsgierigheid meer te leren en meer vaardigheden te ontwikkelen. Ik geloof in het gevoel van verbondenheid door muziek, met elkaar en de wereld om ons heen. Leerlingen zien mij als iemand die met de groep in een veilige omgeving en gezellige sfeer de hoogst haalbare doelen wil bereiken, zodat wij samen prachtige muzikale momenten mogen ervaren. Als dirigent wil ik mijn vuurtje delen en afstemmen op de groep, om op die manier de groep te geven wat zij nodig heeft om nieuwsgierig te worden, en ieders persoonlijke vuurtje voor muziek aan te wakkeren.”