Historie

Een kleine greep uit onze rijke historie aan de hand van de verschillende lustrums en andere belangrijke gebeurtenissen. Dit betreft slechts een minuscuul deel uit het Bazuinboek, geschreven ter ere van 125 jaar Koninklijke Harmonie de Bazuin. Er zijn nog exemplaren beschikbaar. Wilt u alles van de Bazuin weten? Neem dan gerust contact met ons op!

Een fanfare wordt opgericht

1889 – Een zangvereniging maakt een uitstapje, keert in Gorcum terug en een muziekvereniging wordt opgericht. Zo ontstond op 19 augustus van dat jaar De Bazuin als christelijke fanfare. Met een twaalftal mannen werd begonnen in een tijd, waarin het bijzonder moeilijk was om een vereniging in stand te houden. Veel en intensief moest er gestudeerd worden. Een repetitielokaal was er nog niet en daarom werd er gerepeteerd in de stal van Smits aan de Ploegsteeg. Hoewel de Bazuin zich in de eerste tijd beperkte tot begeleiding van zang, kreeg zij al gauw een zekere populariteit in de stad.

Voor het eerst op concours

1900 – Er wordt voor het eerst deelgenomen aan een nationaal concours te Doesburg. Van de zes deelnemende corpsen wist de Bazuin in de eerste afdeling de eerste prijs, een gouden medaille, te behalen. Vreugde in het Bazuinkamp, afgunst bij de anderen. Het werd zelfs zo erg dat een paar kemphanen elkaar te lijf gingen. ’s Avonds om elf uur werd de Bazuin aan het station opgewacht door een dichte menigte om De Bazuin toe te juichen.

Van fanfare naar harmonie

1908 – Na het behalen van de eerste prijs in de afdeling uitmuntendheid vond de fanfare dat het hoogste doel was bereikt. Men zag meer mogelijkheden om door te gaan als Harmonie en in december werd het besluit genomen. De naam veranderde in Harmonievereeniging De Bazuin. Woensdag 9 juni 1909 vond in een niet a1 te warme Doelentuin, met minder publiek als anders, het eerste optreden plaats als harmonie. De techniek schoot nog te kort. De zuiverheid liet in bijna alle nummers te wensen over, maar de vijf maanden studie toonde aan dat er toch heel wat bereikt zou kunnen worden.

Een vorstelijk cadeau

1914 – Door spannende tijden was niemand in de stemming het jubileum te vieren. Het zou uitgesteld worden tot er vrede in Europa zou zijn. Wel was er een grote verrassing voor de ‘Harmonievereeniging De Bazuìn’. Het predikaat ’Koninklijk’ werd verleent door Koningin Wilhelmina op 10 juli 1914 ter gelegenheid van het 25-jarig bestaan. Deze hoge onderscheiding voor De Bazuin en haar directeur in het bijzonder, door de Gorcumse burgerij aangevraagd, was voor de vereniging een bewijs van de grote waardering voor het corps.

Onmiddellijk nadat het bulletin zaterdagavond aan het buro van de Nieuwe Gorinchemsche Courant was gepubliceerd ging het nieuws als een lopend vuurtje door de stad.Op de Grote Markt werd met een plechtig Wilhelmus ter ere van de vorstin dank gebracht voor de koninklijke onderscheiding. Na een rondgang, die een massa mensen op de been bracht, verbleef De Bazuin nog in Obadja, waar de stemming er goed inzat. Het werd voor hen en voor Gorcum een onvergetelijke avond.

De Bazuin viert haar dertigjarig bestaan

1919 – Na het in duigen vallen van de plannen voor het vijfentwintigjarig bestaan en de moeizame oorlogsjaren van 1914-1918 had De Bazuin er behoefte aan het jubileum groots aan te pakken. Er werd uitgebreid gefeest in Gorcum. Van alle plaatselijke muziek- en zangverenigingen ontving De Bazuin twee prachtige schellenbomen met album, in stadskleuren gebonden, waarin alle namen van besturen en directeuren stonden.

Een schelleboom is van oorsprong een Turks-Islamitisch muziekinstrument, dat bestond uit een draagboom met dwarshouten, waaraan metalen plaatjes of schelletjes hingen, die geschud werden zodat ze geluid maakten. De koperen schellenbomen van De Bazuin zijn eretekens die in de mars meegevoerd werden. De belletjes en rood witte pluimen (Gorcumse kleuren) hangen aan zogenaamde Turkse halve manen.

Het veertigjarig bestaan

1929 – Onder luid applaus arriveerde de heer Gerritse in de smaakvol versierde muziektent in de Doelentuìn. Hij dankte de leden die voor de opleiding zorgden. Ook dank aan het gemeentebestuur voor de belangstelling voor De Bazuin, de subsidie voor concerten, het repetitielokaal en de mogelijkheid nieuwe houten blaasinstrumenten aan te schaffen. Hierna werd het concert vervolgd. Zelden had men De Bazuin in zo’n smetteloze vertolking gehoord.

Een halve eeuw muziek

1939 – De Bazuin, vijftig jaar, was zeker iets om uitgebreid bij stil te staan. De omstandigheden van die tijd noodzaakten echter de feestelijkheden op bescheidener schaal te houden. Niettemin werd het jubileum op waardige wijze herdacht. Een geplande muzikale wandeling op de woensdagavond en de huldiging op de Grote Markt moesten in verband met de kritieke internationale toestand op bevel van de loco- burgemeester worden uitgesteld tot een nader te bepalen tijdstip. Op de eerstvolgende jaarvergadering drong een meerderheid van stemmen aan dat uitstel geen afstel mocht worden. Zo vond deze alsnog zeer succesvol plaats op woensdag 3 januari 1940.

De Bazuin in oorlogstijd

Gedurende de eerste oorlogsjaren kon De Bazuin met de repetities en concerten zonder grote problemen doorgaan. Het eerste concert vond plaats op 16 juli 1940 op de Grote Markt. Daarna volgden nog openluchtconcerten op 30 juli en 27 augustus. Dit laatste buitenconcert duurde maar een uur; in verband met de verduisterings- voorschriften kon er slechts gemusiceerd worden van half acht tot half negen ’s avonds. In het openbaar mocht buiten geen licht ontstoken worden en de volgende concerten zouden zodoende veel te vroeg moeten aanvangen.

Ook in de daarop volgende oorlogsjaren werd steeds getracht om het korps op peil te houden en voor het publiek op te treden. Het lukte nog om in 1941 één zomerconcert per maand te brengen. Engelse, en later ook Amerikaanse muziek werd verboden. Vanaf maart 1942 moesten mannen van achttien tot veertig jaar in Duitsland gaan werken. Ook Bazuinmuzikanten ontkwamen daar niet aan, waardoor er gaten in de orkestbezettìng ontstonden.

Naast de steeds minder voorkomende zomerconcerten lukte het De Bazuin toch met veel energie en doorzettingsvermogen voorjaarsconcerten te verzorgen in De Doelen. Dat gebeurde op vrijdag 27 februari 1942 en op dinsdag 2 maart 1943. Een Gorcumse krant schreef dat het een goed concert was, ondanks het verlies van enkele leden. Op het laatste Doelen concert in de oorlogsdagen, op 25 februari 1944, speelde De Bazuin een klarinetconcert in een arrangement van dirigent Gerritse. De solist Huub Mastenbroek werd beloond met een langdurig applaus.

De bevrijding

1945 – In de eerste meidagen was De Bazuin gelijk weer actief. Maandag 7 mei hielden de Ned. Binnenlandse Strijdkrachten een herdenking en vlaggenparade op de Grote Markt. De Bazuin, de padvinders en de wandelvereniging Juliana waren hierbij aanwezig. Na het spelen van het volkslied en het defilé voor militaire en burgerlijke autoriteiten volgde een rondgang door de stad. Woensdag was de Victoryday die aanving met een kerkdienst in de Grote kerk waarna in de middag in de stad een grote optocht werd gehouden. Hieraan namen alle Gorcumse sportverenigingen, De Bazuin en de fanfare De Vries Robbé deel.

Het diamanten jubileum

1949 – Lof en waardering voor de zestigjarige De Bazuin en haar dirigent. Zaterdag 20 augustus 1949 werd de feestweek geopend met een druk bezochte receptie in Hotel Metropole. ’s Avonds werd op de Grote markt, ingericht met twaalfhonderd zitplaatsen en een buffet, door De Bazuin een spetterend feestconcert gegeven. Later die week opnieuw duizenden in de stad op de been gekomen om het defilé van verenigingen te zien. De complete Bazuin en de genodigden stonden opgesteld voor de fontein op de Grote Markt, waarlangs de muziek-, zang—‚ jeugd- en sportverenigingen voorbij trokken. Een groot succes was het sluitingsconcert van de Koninklijke Militaire Kapel op het terrein Volksweerbaarheid.

Dankbaar vieren wij ons 75-jarig jubileum

1964 – Deze openingszin schreef Bazuinvoorzitter A.G. (Toon) van den Berg in de speciale jubileum- krant, die in 1964 huis aan huis in Gorinchem werd verspreid. Hij blikte terug op een 75 jaar oud verleden, waarop men trots kon zijn. Ook burgemeester Mr. L.R.J. ridder van Rappard wees in dezelfde krant op de bijzondere staat van dienst en de unieke plaats die De Bazuin zich in de Gorcumse samenleving eigen had gemaakt.

Het Nationaal Federatief Muziekconcours, dat op 19 en 26 september georganiseerd werd, was één van de hoogtepunten in de jubileumviering. De marswedstrijden vonden plaats op de Groenmarkt; de concerten in De Nieuwe Doelen. Ter afsluiting van het feestjaar 1964 werd nog een jubileumconcert gegeven, eveneens in de schouwburg.

Negentig jaar oud en toch jong

1979 – Een druk jaar voor De Bazuin. De ingebruikname van een eigen gebouw in de Krabsteeg is een onbetwist hoogtepunt in dit lustrum. In deze mooie accommodatie werd een receptie gehouden. De vele bezoekers konden met gemak in de fraaie zaal worden ontvangen.

De zaterdagavond van 27 oktober was gereserveerd voor het jubileumconcert in De Nieuwe Doelen. In een stampvolle zaal verzorgde De Bazuin onder leiding van dirigent Fokkema het gedeelte voor de pauze. Na de pauze trad dirigent Fokkema met de Amsterdamse Politiekapel voor het voetlicht.

De eeuwfeesten

1989 – Het jaar van het honderdjarig bestaan voor de Gorcumse Bazuin. Dat mocht natuurlijk niet onopgemerkt voorbij gaan. Dus werd er al twee jaar van tevoren een jubileumcommissie in het leven geroepen. Naast het gebruikelijke Nieuwjaarsconcert, de aubade en het concert op koninginnedag plus deelname aan de Dodenherdenking werden er plannen gevormd voor een receptie, een galaconcert met reünie en een herdenkingsconcert, een tuinconcert voor de donateurs, een stertocht door bevriende verenigingen uit de omtrek, een solistenconcours, enzovoort. In een speciale jubileumkrant werd de bevolking geïnformeerd over de festiviteiten.

Geheel onverwacht kwam er nog een extra evenement. Het Poolse Kathedraalkoor uit Poznan was naar Giessenburg gekomen op uitnodiging van de Vriendenkring Knapenkoor Poznan. Dit jongenskoor gaf concerten in de Alblasserwaard en in overleg met organisator J. de Kreij werd besloten om mee te werken aan een kerstconcert in de Grote Kerk. In een volle kerk genoot men van de mooie en zuivere jongensstemmen. Met de harmonie en Jongerenkoor Tutti werd het een grootse belevenis. Dit concert leidde verrassend tot een jaarlijkse reeks van Bazuin-Kerstconcerten.

Op naar de Côte d’Azur

1999 – Donderdag 1 juli een vliegreis naar de Middellandse Zee voor een lang weekend Côte d’Azur. Voor veel jonge leden het spannendste evenement van het 110e Bazuinjaar. Op zaterdagmiddag Concert de l’harmonie de Bazuin Gorinchem op het strand. Erg warm en met de pet op tegen de felle zon. Voor de badgasten was het een leuk intermezzo. ’s Avonds het hoogtepunt van de dag, een concert in de Jardins de la villa Turquoise. Muzikaal verliep het uitstekend, het publiek was enthousiast. Zondag in de bus naar Nice voor de terugvlucht. Op schiphol lag de bas van Anne Besems in kreukels en er ontbraken wat instrumenten. Al met al toch een geslaagde reis.

De geschiedenis herhaalt zich

2003 – Na vele jaren repeteren in de Kapel aan de Arkelstraat moesten we dit onderkomen verlaten vanwege de ruimte die inmiddels te krap en te slecht werd. Gelukkig konden we toen verhuizen naar De Harmonie aan de Krabsteeg. Hier zitten we voor altijd goed, dachten we toen nog. Totdat zo’n vijfentwintig jaar later bleek, dat het dak geheel ver- nieuwd zou moeten worden, de vloer er heel slecht aan toe was en de riolering op instorten stond. Er volgden meerdere gesprekken met de gemeente en diverse mogelijkheden werden onderzocht, echter zonder oplossing. Totdat het plan Dalemwal op tafel kwam.

Het werd een flink project, gecombineerd met de nieuwbouwplannen van de schietvereniging, die al op de Dalemwal was gevestigd. Kortom: het zag er naar uit dat De Bazuin wel uit de binnenstad zou verdwijnen. Geen geluidsoverlast meer, een grotere zaal, meer parkeerruimte, enzovoort. Toen de nieuwbouwplannen een feit waren, brak er een hectische periode aan. Op 13 oktober 2002 gingen de palen de grond in en op woensdag 19 maart 2003 werd het hoogste punt bereikt. Nog voor de zomervakantie kon De Bazuin verhuizen en het gebouw verder gaan inrichten.

Van harte gefeliciteerd!

2014 – De Koninklijke Harmonie De Bazuin is jarig, 125 jaar jong! Een fantastische mijlpaal, die wel een felicitatie waard is. We zijn er best een beetje trots op. Als oudste muziekvereniging van Gorinchem hebben we er een geweldig mooi jubileumjaar van gemaakt.

Jubileumconcert in de Nieuwe Doelen
Alleen maar volle aandacht en concentratie voor je partij en dirigent. Elke misser hoor je immers direct in de schouwburg. Ook wennen is de theater-opstelling van het orkest. Tijdens de repetities zitten we niet zo en het klinkt er anders dan in onze eigen repetitieruimte. Het is er warm en de spotverlichting vliegt over je partij. De sectie waar je steun aan hebt hoor je eigenlijk ook niet. En ja, de zenuwen spelen ook parten. Het blijft een bijzondere gebeurtenis om hier te mogen en kunnen spelen.

Mastreechter Staar magnifiek
Zaterdag 14 juni genoot het publiek van een fantastisch concert van de Mastreechter Staar. Ook dit concert was georganiseerd in het kader van het 125-jarig bestaan van De Bazuin. Het uit ruim 125 man bestaande mannenkoor bracht een zeer gevarieerd programma. Hulde aan de organisatie die dit concert heeft kunnen organiseren.

Historie in beeld