Algemene informatie

Muziekcentrum De Harmonie
Dalemwal 15d
Postbus 563
4200 AN Gorinchem

Telefoon – (0183) 63 46 22
E-mail – secretariaat@debazuin-gorinchem.nl

Dirigenten
Jos Jansen – Groot Orkest
Sterre van Wijgerden – Beginners/Jeugd Orkest

Bestuur
Voorzitter
Hans Bos

Secretaris
Marian Aaftink – 06-54264489
secretariaat@debazuin-gorinchem.nl

1e Penningmeester
Joke van Oord – 06-18171002

2e Penningmeester
VACANT

Jeugd / Oud papier
Robert Stout – 06-30096522

Concerten
Rianne van der Laan-Venderbos

PR-Nieuwe media
Tim van Werd

Commissies
Jeugdcommissie
Robert Stout
r.stout@fruitmasters.nl

Beheer instrumenten
Gerda Schram
instrumenten@debazuin-gorinchem.nl

Beheercommissie gebouw “De Harmonie”
Anja Harderwijk, Joke van Oord, Robert Stout, Theo Bos

Redactie Signaal
Theo Bos, Heleen van Camp

Website
Paul van der Laan, Ria Kuiper-Hodes

Repetities
Woensdag
Beginnersorkest 18.30 – 19.45 uur (B+C-orkest)
Harmonie-orkest 20.00 – 22.00 uur (A-orkest)

Maand-contributie

De contributie is per 1 januari 2019 verhoogd. Wij verzoeken u alsnog bij automatische betaling dit aan te passen. Hartelijk dank!

Leden jonger dan 18 jaar: € 12,- per maand
Leden 18 jaar of ouder: € 16,50 per maand

Ben je als gezin lid van onze vereniging en betreft dit drie personen? Dan is het derde lid voor de helft van de prijs.

De rekeningnummers van De Bazuin zijn:

SNS Bank: NL92 SNSB 0827 6944 58
ING Bank:  NL90 INGB 0001 5344 92
Rabobank:  NL80 RABO 0139 0556 81

Bijzondere Bazuin-leden
In bezit van het Bazuin-beeld
1999 – Henk van Engelen, ere-voorzitter († 11)
2002 – Piet Koedam
2003 – Henk Ekelmans
2004 – Frans Swaters
2005 – Piet Hootsen
2007 – Henk Bonenkamp
2007 – Frits Stout
2009 – Theo Bos
2014 – Nanda van Stam
2015 – Joke van Oord

Ere-dirigent
• Henk Bonekamp

Ere-voorzitters
• L.J. Gerritse († 63)
• A.G. van den Berg (†)
• H. van Engelen († 11)
• Theo Bos

Ere-leden
• Piet Hootsen • Frans Swaters • Nanda van Stam • Joke van Oord • Huub Niesthoven

Leden van verdienste
• Paul van Opstal • Joke Koedam • Joop Gelderblom • Joke van Oord • Marco de Groot • Anne Besems

Bazuin paneel voor verdienstelijk werk
• Piet Koedam (03) • Theo Bos (03) • Joop Gelderblom (03) • Rein Jens (04) • Jan Romijn (04) • Huub Niesthoven (03) • Bets Verduin (05) • Herman de Ronde (09)